FANDOM


Zkmlogo

Logo ZKM Gdynia

ZKM

Logo strony internetowej ZKM Gdynia

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w skrócie ZKM Gdynia.

Historia

W celu poprawy sytuacji gdyńskiej komunikacji miejskiej, po nieudanym okresie w MZK, w Urzędzie Miasta powstała koncepcja restrukturyzacji komunikacji miejskiej. W jej rezultacie, dnia 1 października 1992, powstał Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Firmie tej powierzono organizację działalności przewozowej i zatrudnianie przewoźników do wykonania zadań przewozowych. MZK w Gdyni przypadła rola przewoźnika pracującego na zlecenie ZKM. Dyrektorami Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni zostali dr hab. Olgierd Wyszomirski oraz dr hab. Krzysztof Szałucki. Na stanowisku dyrektora MZK w Gdyni pozostał Adolf Labuhn. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni objął zasięgiem swojej działalności poza Gdynią także Rumię, Sopot, gminę Żukowo i gminę Kosakowo. Do obsługi przewozowej linii komunikacji miejskiej zostali zatrudnieni dodatkowi przewoźnicy, a mianowicie przedsiębiorstwa PKS w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie oraz małe firmy prywatne eksploatujące pojedyncze autobusy i minibusy. Pod wpływem nowej organizacji komunikacji miejskiej w Gdyni nastąpiła wyraźna poprawa efektywności ekonomicznej jej funkcjonowania. Jednocześnie udało się zainteresować Zarząd i Radę Miasta inwestowaniem w komunikację miejską. w 1995 r. została uchwalona strategia odtwarzania taboru, której pierwszy etap realizacji stanowiło zakupienie 60 niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych Jelcz-Mercedes O405N2/M122 z proekologicznymi silnikami, spełniającymi normy emisji spalin EURO-1. W wyniku realizacji strategii corocznie kupuje się także 6 nowych trolejbusów, produkowanych wspólnie przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe i PNTKM. Od 2006 roku ZKM Gdynia organizuje przewozy Tramwajem Wodnym.

Linie

ZKM jest organizatorem następujących linii:

G J K M R S W Z 01 04 05 06 07 08 09 012 050 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 85 86 88 102 103 104 105 107 109 114 119 121 125 128 133 134 137 140 141 144 145 146 147 150 152 153 159 160 163 165 170 171* 172(272) 173 177 180 181 182 185 187 190 191 192(292) 193 194 196 197 198 203 204 209 228 240 241 244 252 282 288 309 365 500 510 520 530 700 710 720 723 730 740 750 759 760 770 N1* N10 N20 N30 N40 N94

* - wspólnie z Gdańskiem)

Oznaczenia linii:

Linie pospieszne - oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe nierozpoczynające się od N

Linie zwykłe - numeracja dwucyfrowa rozpoczynająca się od 1, 2, 3, 7, 8, 9 lub trzycyfrowa rozpoczynająca się od 1, 2, 3, 7, 9 Linie nocne - oznaczenie literowo-cyfrowe rozpoczynające się od N Linie bezpłatne - numeracja dwu- lub trzycyfrowa rozpoczynająca się od 0

Linie specjalne - numeracja trzycyfrowa rozpoczynająca się od 5, z wyjątkiem 520 i 530 Tramwaj wodny - 520, 530

Mapa sieci ZKM Gdynia:

Mapa na stronie zkmgdynia.pl

Taryfa

ZKM oferuje 4 rozaje biletów: jednorazowe, 24-godzinne, dekadowe oraz miesięczne. Ich cena zależy od rodzaju linii (zwykła/pośpieszna/nocna) oraz od zasięgu biletu. Ceny biletów są dostępne tutaj:

Dane firmy

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10

tel. +48 58 623 33 12;

fax. +48 58 623 30 22

Infolinie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

tel. 0801 174 194 (czynny całą dobę)

dla użytkowników telefonów komórkowych: tel. 695 174 194 (czynny całą dobę)


Pojazdy:

5065

Autobus numer #5065, firmy PKA na linii 170

3037

Trolejbus numer #3037, firmy PKT na linii 22.

Gdyńskie autobusy jeżdżą w biało-niebieskich barwach.

ZKM do obsługi swoich linii zatrudnia 9 przewożników:

PKA

PKT

Veolia Gdynia

PKM

PKS Gdańsk

PKS Wejherowo

Architekton Jakub Sachse

Ornowski Travel

PKA Gryf

Żegluga Gdańska S.A.

Żródła

Strona internetowa ZKM Gdynia