FANDOM


Centrum Nauki Experyment – Centrum nauki, edukacyjna instytucja popularyzująca naukę w formie interaktywnych instalacji i pokazów. Stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy oraz prowadzenie działań upowszechniających naukę.

Centrum Nauki Experyment mieści się przy al. Zwycięstwa. Organizowane są tam m.in. pokazy naukowe oraz zajęcia dla dzieci.

Centrum oferuje zwiedzającym:

  • pokazy naukowe,
  • warsztaty (z dziedzin takich jak fizyka, chemia, astronomia, matematyka czy archeologia)
  • wykłady
  • i inne